Etkinliklerimiz

15.08.2013-03.03.2014: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizması: Geliştirici İzleme Projesi
– ŞÖNİMler için Pilot Proje, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizması: Geliştirici İzleme Projesi. Projede birlikte çalıştığımız yerel paydaşlarımız; Kadın Dayanışma Vakfı, İzmir Kadın Dayanışma Derneği, Adana Kadın Dayanışma Merkezi ve Sığınma evi Derneği (AKDAM) ve Nilüfer Belediyesi Kadın Danışma Merkezi (Bursa).

03.03.2014: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizması: Geliştirici İzleme Projesi Sonuç ve Yaygınlaştırma Toplantısı
– Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, UN Women (Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Birimi), UNPA (Birleşmiş Milletler Parlamenter Kurulu), STGM (Sivil Toplum Geliştirme Merkezi), Hollanda Krallığı Büyükelçiliği temsilcileri ve birçok sivil toplum örgütü temsilcisi yanında 14 ŞÖNİM’in yetkilileri ve medya mensupları katıldı. Katılımcılar, proje sonuçlarının çok yararlı olduğunu belirttiler. İzleme göstergeleri ve proje bulgularının toplandığı “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizması İzleme Modeli” başlıklı kitap tanıtıldı ve katılımcılara dağıtıldı. Katılımcılar tarafından çalışmanın izleme alanına katkıda bulunacağı belirtildi.

17.02.2014: Deneyim Paylaşımı ve Danışma Toplantısı, İzleme Modelinin Sonuçlandırılması
– Kadın örgütleri ile yapılan toplantıda, izleme planını kendi bölgelerinde uygulamaları için gerekli olan kapasite ve ihtiyaç analizi yapıldı. “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizması İzleme Modeli” başlıklı kitabın taslak hali ve proje bulguları “Sığınaklar Kurultayı” bileşenlerini oluşturan kadın örgütleri temsilcilerine sunuldu. Onların önerileri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapıldı.

16.02.2014: Gözden Geçirme Toplantısı: Yerel uzmanlarla birlikte çalışmanın yerel uygulama sonuçlarının kaleme alınması
– Yerel uzmanların hazırladıkları raporlar doğrultusunda izleme göstergeleri gözden geçirildi. Ardından, proje grubu ve yerel aktörler izleme planını gözden geçirilmiş göstergeler üzerinden yeniden değerlendirdiler.

21-22.12.2013: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizması: Geliştirici İzleme Projesi ara değerlendirme ve raporlamaya hazırlık toplantısı

06.10.2013: Ortak Akıl Toplantısı: Tanıtım ve Deneyim Paylaşımı Toplantısı; Kadın örgütlerinin, diğer hak temelli örgütlerin, izleme yapan grupların temsilcileri ile akademisyenler ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın temsilcilerinin katıldığı toplantıda katılımcılara çalışma tanıtılarak görüş ve önerileri alındı.

04-05.10.2013: Deneyim Aktarımı Atölyesi; sosyal hizmet ve psikolojik danışma ve travma uzmanının katıldığı atölyede proje grubunun gösterge setlerini geliştirmesi ve güncellemesi.

15.09.2013 – 3.10.2013: Yerel çalışma; 13-14 Eylül 2013’de yapılan atölye çalışmasının yerel uzmanların kendi örgütleriyle paylaşımı ve gösterge setlerinin yerel örgütlerde gözden geçirilmesi.

14.09.2013: “sonimizleme” internet grubunun oluşturulması.

13-14.09.2013: Yerel Uzmanlarla Atölye Çalışması: Arka planın, normların, hizmet standartlarının, gösterge setlerinin yerel uzmanlarla gözden geçirilmesi, Gösterge Kartının geliştirilmesi.

03.03.2012: Akademisyenler, uzmanlar ve İnsan Hakları Organizasyonları temsilcileriyle Türkiye’de yapılan izleme üzerine bilgi ve deneyim paylaşımı.

03.06.2011: Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile yapılan yuvarlak masa toplantısında izleme modeli çerçevesi belirlenmesi ve Odak Grubu toplantısı ile CEİD için Stratejik Plan geliştirilmesi.

29.04.2011: Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD)’in kuruluşu.
Kurucu Üyeler için tıklayınız
Tüzük için tıklayınız

06.11.2010: Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile yapılan yuvarlak masa toplantısında Türkiye için mümkün olan en iyi cinsiyet eşitliği izleme modeli tartışması.

10.05.2010: Aktivistlerin, akademisyenlerin ve CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla çekirdek eylem grubunun oluşturulması.