CEID’in Kitap ve Gazete tanıtım Partisine Davet

CEIDin Kitap ve Gazete tanıtım Partisine Davet

AB Delegasyonu Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Aracı Ülke Bazlı Hibe Programı tarafından desteklenen Türkiye’de Hak Temelli İzleme: Sivil İzleme İnisiyatiflerinin Haritalanması ve İzlemede Toplumsal Cinsiyet Perspektifinin Güçlendirilmesi başlıklı Projemizi bitirdik. Projemizin çıktılarından Hak Temelli İzleme ve Değerlendirme ve Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırması başlıklı kitabımız ve GAZETE CEİD’in tanıtım kokteylinde bizimle birlikte olmanız bizlere ışık saçacak.

Tarih  : 16 Aralık 2015

Saat    : 16.30-19.00

Yer      : Elit Palas Otel

Adres : Bestekâr Sok. No: 26 Çankaya Ankara – www.elitpalas.com.tr

 Invitation to CEIDs Book and Gazette Launch Party

We have just finalised our project entitled “Rights Based Monitoring in Turkey: Mapping the Civil Monitoring Initiatives and Strengthening Gender Perspective of Monitoring” and financed by the Delegation of the European Union to Turkey. Your presence in our cocktail party for launching two outcomes of our project a book entitled Rights-Based Monitoring and Evaluation and Gender Mainstreaming, and the other one is GAZETTE CEİD will bestow light on us.

Date   : 16 December 2015

Time   : 16.30-19.00

Place  : Elit Palas Otel

Address: Bestekâr Sok. No: 26 Çankaya Ankara – www.elitpalas.com.tr

 Elit Palas Otel Tel/Phone: 0312 424 05 71