CEİD Tartışma Toplantıları

CEİD toplantıları olarak anılan tartışma toplantılarımız “Türkiye’de Hak Temelli İzleme: Sivil İzleme

İnisiyatiflerinin Haritalanması ve İzlemede Toplumsal Cinsiyet Perspektifinin Güçlendirilmesi” başlıklı Projemiz kapsamında 30-31 Mayıs 2015’te toplumsal cinsiyet temelli örgütlerle yaptığımız diyaloglar buluşmasına hazırlık olarak başladı. Proje boyunca devam ettirdiğimiz toplantılarımızı, proje sonrasında da sürdüreceğiz.

5 Mayıs 2015: İnsan haklarının hayata geçirilmesi için gerekli olan ortak anlayış için nasıl bir çerçeveye ihtiyacımız var?

12 Mayıs 2015: Hak temelli izleme ve değerlendirme ve katılımcılık

23 Haziran 2015: Kamu Kurumları ve Özerk Kurumlarda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikalarının Hayata Geçirilmesinin yapısal izlemesi sunumu ve tartışma

1 Eylül 2015: İnsan Hakları ve Toplumsal anaakımlaştırması

28 Eylül 2015: Kamu politikalarını izlemek: Kadına yönelik şiddet ulusal eylem planı