Çalışmalarımız

Türkiye’de Hak Temelli İzleme: Sivil İzleme İnisiyatiflerinin Haritalanması ve İzlemede Toplumsal Cinsiyet Perspektifinin Güçlendirilmesi (1 Şubat 2014’te başladı. Proje süresi 18 ay)

Projenin Amacı: Hak temelli çalışan STKların, kamu kurumlarının ve hibe veren kuruluşların izleme faaliyetlerinin haritalanması ve bu faaliyetlerin Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki etkinliğinin değerlendirilmesi.

Proje Türkiye genelini kapsamaktadır. Ancak pilot çalışma Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Mersin, Trabzon ve Van illerinde gerçekleştirilecektir.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizması, Geliştirici İzleme Projesi (15 Ağustos 2013- 03.Mart 2014)

ŞÖNİM’lerde (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi)  kadına yönelik şiddetle mücadele için yürütülen çalışmaların yinelenebilir, bağımsız ve etkin bir izleme ve değerlendirme faaliyeti ile desteklenmesi için gerekli sistematiğin oluşturulması projesidir.

Projenin Yerel Paydaşları: Adana Kadın Dayanışma ve Sığınma Derneği(AKDAM),Kadın Dayanışma Vakfı (Ankara), Nilüfer Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, İzmir Kadın Dayanışma Derneği

Projenin Amacı: Kadına yönelik şiddet mekanizmasının merkezi uygulama birimi olan ŞÖNİMlerin faaliyetlerini kadına yönelik şiddetin sonlandırılması nihai hedefine ulaşmaya uygun şekilde örgütlenme, uluslararası standartlara uygun ve temel ilkeleri gözetme ve kadına yönelik şiddetle mücadelede devletin sorumluluklarını yerine getirme işlevini üstlenme açılarından değerlendirecek bir izleme değerlendirme sistemi geliştirmektir.

İzleme değerlendirmenin amacı; yasa ve uygulamanın alandaki fiili etkilerinin ve işleyişinin ortaya konulması, işlevini yerine getiren uygulamaların tanıtılması, yaygınlaştırılması ve kadına yönelik şiddetle mücadelede etkin bir biçimde kullanılması, mekanizmanın işlerliğini aksatan sorunların tespit edilmesi ve giderilmesi, olumlu yönde değişimlerin vurgulanarak desteklenmesi ve olumsuz yönde değişimlerin yıkıcı etkiler yaratmadan dönüştürülmesidir.

Proje 3 Mart 2014 tarihinde Ankara ‘da yapılan basın toplantısı ve “Kadına Yönelik Şiddetle  Mücadele Mekanizması İzleme Modeli”kitabının tanıtımı içeren Final Toplantısı’yla tamamlanmıştır. Toplantı fotoğrafları için tıklayınız

Proje kapsamında ŞÖNİMlere ilişkin yapılan sunumlar için tıklayınız