Biz Kimiz?

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği

CEİD, Türkiye’de cinsiyet eşitliği ile ilgili olarak gerçekleştirilen her türlü faaliyetin etkin sistematik ve sürekli izlenmesi adına kadın örgütleri için , bilgi, teknik donanım ve iletişim olanakları yaratmak için çalışan bir örgüttür.

CEİD, izlemeye ilişkin yöntemi belirlemenin önemli olduğu ve izlemenin bağımsız olması gerektiği görüşünden yola çıkarak, esas olarak özerk, kamuyla destekli, uzmanlık becerisine sahip, açık-şeffaf bir yapı  oluşturmaya duyulan inanç çerçevesinde örgütlenmiştir.

CEİD, Türkiye’de etkin bir izleme mekanizması oluşturma yolunda ilerlemektedir. CEİD üyeleri, cinsiyet eşitiği ile ilişkili çeşitli alanlarda, ülkenin farklı bölgelerinde ve çok çeşitli kurumlarında ve sivil toplum örgütlerinde faaliyet gösteren konusunda bilgili, duyarlı ve donanımlı aktivistlerdir. CEİD üyeleri alandaki deneyimlerini, eşitik konusunda atılan adımların geldiği nokta olan izleme ihtiyacına yönelik çalışmalar yapmak için seferber etmek konusunda hemfikirdir ve kararlıdır.  Söz konusu kararlılık, ulusal ve uluslararası düzeyde fark edilmekte ve desteklenmektedir.

CEİD, cinsiyet eşitliğine yönelik kamu politikalarının geliştirilmesini sağlamak, var olan politikaları etkinliğini ve yaygınlığını arttırmak amacına yönelik bir çalışma içindedir.

Bu çalışmalar içinde öncelikle:

▪     Kadına yönelik her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırılması ve cinsiyet eşitliği alanındaki kamu politikalarının izlenmesi konusunda kadın hakları örgütlerinin örgütsel kapasitelerinin oluşturulması ve geliştirilmesi,

▪     Kadın hakları örgütleri ve politika yapıcılar arasında işbirliği ve iletişimin geliştirilmesi yoluyla, Türkiye’de toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliklere duyarlı bir katılımcı demokrasi anlayışının gelişmesi ve kurulması,

amaçlanmaktadır.

Bir cevap yazın