Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) Türkiye Gölge Raporu

Kadının İnsan Hakları Vakfı-Yeni Çözümler web sayfasından; 2010’da, Türkiye′nin CEDAW Sözleşmesi uyarınca 4. ve 5. Gözden Geçirilmesi sürecine yazdıkları gölge raporlar ile katkıda bulunan CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu ve TCK Kadın Platformu tarafından  6. Gözden Geçirme için hazırlamış oldukları gölge raporuna İngilizce ve Türkçe olarak http://www.kadinininsanhaklari.org/kategori/arastirma-makaleleri-ve-raporlar/30296/birlesmis-milletler-kadina-karsi-her-turlu-ayrimciligin-onlenmesi-sozlesmesi-cedaw-turkiye-golge-raporu-2010-turkce-ingilizce  bağlantısından  ulaşabilirsiniz.