ceid tarafından yazılmış tüm yazılar

CEİD proje ofisi açılışı yapıldı

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği tarafından 1 Mart 2017 tarihinde yürütülmeye başlanan Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi ofisi açılış kokteyli ile faaliyete başladı. 12 Mayıs’ta gerçekleşen açılış törenine çok sayıda kamu kurumu yöneticisi ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

Yaklaşık 60 misafirin katıldığı açılış töreninde açılış konuşmalarını CEİD Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç Ünal, CEİD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serpil Sancar ve AB Bakanlığı Siyasi İşler Başkanı Ege Erkoçak yaptı. Proje Yöneticisi Funda Küçükcan’ın yaptığı kısa proje tanıtımı sunumunun ardından katılımcılar projenin genel olarak Türkiye ve özel olarak da kendi kurumları açısından önemine değindiler.

Açılışa ayrıca AB Bakanlığı’ndan Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan; Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanı Kayhan Özüm; Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanı Sinan Ayhan; AB Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Figen Tunçkanat; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan daire başkanları Mustafa Çadır ve Özgü Karaca Bozkurt; TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) temsilcileri Gökalp İzmir ve Yağmur Şen; UN Women Türkiye Direktörü Funda Vekiloğlu; Sivil Düşün Programı STGM ve TACSO temsilcileri, UNICEF temsilcileri; CEİD ve diğer STÖ’lerden temsilciler katıldı.

Açılış proje ofisinin terasında müzik eşliğindeki kokteylle devam etti.

Nihai hedef ulusal eylem planı

Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi’nin yararlanıcı kurumu AB Bakanlığı, yürütücüsü ise CEİD’dir. Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Kars, Gaziantep ve Trabzon olmak üzere 7 pilot ilde sürdürülecek proje, cinsiyet odaklı sivil toplum örgütlerinin izleme kapasitelerini ve farkındalıklarını artırmak,  hak temelli izleme yapan örgütlerin cinsiyet eşitliği bakış açısını izleme çalışmalarına katmalarını sağlamak ve cinsiyet eşitliği politikalarının uygulamasını izlemekle görevli kamu kurumlarının bu faaliyetlerine destek olmak amacıyla tasarlanmıştır.

Projenin Hedeflenen Temel Çıktıları:

 • On tematik alanda mevcut durumu cinsiyet eşitliği çerçevesinde ortaya koyacak, izleme göstergeleri geliştirecek, cinsiyet ve hak temelli örgütlerin kullanabileceği raporların hazırlanması
 • Cinsiyet odaklı sivil toplum örgütlerinin, kamunun ve belediyelerin cinsiyet temelli izleme kapasitelerinin artırılması, hak temelli izleme yapan örgütlerin cinsiyet eşitliği bakış açısını izleme çalışmalarına katmaları
 • Cinsiyet Eşitliği İzleme Merkezinin kurulması
 • Yerel ölçekte, proje uygulama bölgelerinde ve ulusal ölçekte cinsiyet eşitliği eylem planlarının oluşturulmasıdır.

Projenin bir diğer hedefi cinsiyet odaklı, hak temelli örgütlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının yararlanabileceği, teknik destek görevi üstlenecek Cinsiyet Eşitliği İzleme Merkezinin kurulmasıdır. Merkez izlemeye, insan haklarına ilişkin yayınların yer aldığı, hem sanal ortamda erişimi mümkün olan hem de bizzat mekânı kullanılabilen bir izleme kütüphanesi işlevi görecektir. Uzun vadede İzleme Merkezinin cinsiyete duyarlı veri üreten bir merkez haline gelmesi amaçlanmaktadır.

Proje uygulama bölgelerinden, yerel çalışmalardan elde edilen deneyimler ile on tematik alanda oluşturulan raporlar göz önünde bulundurularak Ulusal Eylem Planı oluşturulması projenin nihai hedefidir. Ulusal Eylem Planı, proje çıktılarının tüm Türkiye’ye yaygınlaşması açısından önem taşımaktadır.

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Projesi’nin, izlemenin hak temelli örgütlerin olağan faaliyetlerinden biri haline gelmesine ve cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunacağı öngörülmektedir.

24 ay sürecek olan Proje 28 Şubat 2019 tarihinde tamamlanacaktır ve bütçesi yaklaşık 1 milyon 600 bin Avro’dur.

 

2. Olağan Genel Kurulu Toplantı Daveti

Değerli üyelerimiz,

Derneğimizin 2. Olağan Genel Kurul toplantısı 7 Mayıs 2017 Pazar günü saat 10.00’da Üsküp CD. Farabi Apt. 1/7-Çankaya/Ankara adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması halinde 14 Mayıs 2017 Pazar günü aynı adreste, aynı saat ve gündemle çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir. Üyelerimizin katılımını bekleriz.

Genel Kurul Gündemi:

 1. Açılış-Yoklama-Gündemin okunması
 2. Divanın oluşturulması ( Başkan ve  yazman seçimi)
 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması ve ibrası
 4. Yeni Yönetim, Denetleme  kurullarının asil ve yedek üyelerinin seçimi
 5. Dilekler  ve Öneriler

 

Ekip Arkadaşları Arıyoruz!

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) olarak Ankara’daki ofisimizde “Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Geliştirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi” başlıklı projemiz kapsamında aşağıdaki pozisyonlarda bizimle birlikte 24 ay süreyle tam zamanlı aylık olarak çalışacak ekip arkadaşları arıyoruz.

Başvurularınız için web sayfamızdan ulaşacağınız başvuru formunu eksiksiz doldurmanızı, Türkçe ve İngilizce özgeçmişleriniz ile birlikte cinsiyetesitligiizlemedernegi@gmail.com adresine 20 Ocak 2017 saat 17.00’ye kadar iletmenizi bekliyoruz. Sadece kısa listeye kalan adaylarla iletişime geçilecektir.

CEİD olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin izlenmesinin hayata geçirilmesine yönelik yaptığımız çalışmalara katkı sağlayacak ekip arkadaşlarımızdan beklediğimiz nitelikler aşağıdaki gibidir:

Proje Yöneticisi

 • Sosyal bilimlerin herhangi bir alanında veya ilişkili alanlardan birinden en az lisans derecesi, (Lisansüstü derece avantaj olarak değerlelendirilecektir.) ya da toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları alanında 10 yıl profesyonel deneyim
 • Proje yöneticisi olarak en az 5 yıl deneyim, (AB projelerinde deneyim avantaj olarak değerlendirilecektir.)
 • Ana faaliyeti yerel kamu kurumları ve sivil toplumu bir araya getirmek olan çok paydaşlı en az 1 proje deneyimi
 • AB kuralları ve düzenlemeleri ile en az 1 yıl proje deneyimi
 • Haritalama çalışmaları ile birlikte uluslararası kadın hakları ve kadın hakları standartları bilgisi
 • Toplumsal cinsiyet konularında deneyimli olmak (gönüllü veya mesleki çalışma deneyimi) toplumsal cinsiyet temelli ve hak temelli çalışan örgütler ile kamu kurumlarıyla iyi iletişim becerisi
 • İngilizce ve Türkçe dillerinde sözel ve yazılı akıcılık
 • Bilgisayar ofis programları bilgisi, (Word, Powerpoint ve Excel)
 • Ekip çalışmasına yatkınlık

Politika ve Savunu Koordinatörü

 • Sosyal bilimlerin herhangi bir alanında veya ilişkili alanlardan birinde en az lisans derecesi, (Lisansüstü derece avantaj olarak kabul edilecektir.) veya toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları alanında 5 yıl profesyonel deneyim
 • Yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarını da içeren çok paydaşlı lider koordinasyon faaliyetlerinde ve müzakerelerde en az bir yıl proje deneyimi avantaj kabul edilecektir
 • Toplumsal cinsiyet konularında uzman ve deneyimli ayrıca cinsiyet temelli ve hak temelli çalışan örgütler ile kamu kurumlarıyla iyi iletişim becerisi
 • Hak temelli örgütler ve/veya kamu kurumları ile ilgili projelerde çalışma deneyimi, (toplumsal cinsiyet temelli örgütlerde proje deneyimi avantaj olarak kabul edilecektir.)
 • Haritalama ve uluslararası insan hakları ve kadın hakları norm ve standartları konusunda bilgili
 • Bilgisayar ofis programları bilgisi, (Word, Powerpoint ve Excel)
 • Ekip çalışmasına yatkınlık

İletişim ve Görünürlük Koordinatörü

 • İletişim ve halkla ilişkiler alanında en az lisans derecesi
 • İletişim ve halkla ilişkiler alanında en az 5 yıl iş deneyimi,
 • İletişim/savunuculuk uzmanı olarak en az bir AB projesinde çalışma deneyimi
 • Web tabanlı bilgi yönetim sistemlerinde en az bir projede çalışma deneyimi
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları alanındaki deneyim bir avantaj kabul edilecektir.
 • Bilgisayar ofis programları bilgisi, (Word, Powerpoint ve Excel),
 • Ekip çalışmasına yatkınlık

İdari ve Mali İşler Koordinatörü

 • Sertifikalı muhasebeci olmak
 • AB projelerinin idari ve mali yönetiminde en az 3 yıllık deneyim
 • Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarında en az 5 yıllık deneyim, (toplumsal cinsiyet temelli örgütlerde deneyim avantaj olarak kabul edilecektir.)
 • Dernekler ve sivil toplum mevzuatı bilgisi
 • AB hibelerinin etkin raporlanması için yeterli İngilizce
 • Bilgisayar ofis programları bilgisi, (Word, Powerpoint ve Excel)
 • Ekip çalışmasına yatkınlık

Proje Asistanı

 • Üniversite mezunu
 • İyi düzeyde organizasyon ve iletişim becerileri
 • AB projelerinde deneyim
 • İyi düzeyde sorun çözme becerisi
 • İleri derecede İngilizce bilgisi (yazma ve konuşma)
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda deneyim
 • İyi düzeyde Microsoft Office bilgisi

Başvuru formuna erişmek için: basvuru_formu_ceid                     

Projeyle ilgili bilgi için: proje_ozet-bilgi_ceid

CEID’in Kitap ve Gazete tanıtım Partisine Davet

CEIDin Kitap ve Gazete tanıtım Partisine Davet

AB Delegasyonu Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Aracı Ülke Bazlı Hibe Programı tarafından desteklenen Türkiye’de Hak Temelli İzleme: Sivil İzleme İnisiyatiflerinin Haritalanması ve İzlemede Toplumsal Cinsiyet Perspektifinin Güçlendirilmesi başlıklı Projemizi bitirdik. Projemizin çıktılarından Hak Temelli İzleme ve Değerlendirme ve Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırması başlıklı kitabımız ve GAZETE CEİD’in tanıtım kokteylinde bizimle birlikte olmanız bizlere ışık saçacak.

Tarih  : 16 Aralık 2015

Saat    : 16.30-19.00

Yer      : Elit Palas Otel

Adres : Bestekâr Sok. No: 26 Çankaya Ankara – www.elitpalas.com.tr

 Invitation to CEIDs Book and Gazette Launch Party

We have just finalised our project entitled “Rights Based Monitoring in Turkey: Mapping the Civil Monitoring Initiatives and Strengthening Gender Perspective of Monitoring” and financed by the Delegation of the European Union to Turkey. Your presence in our cocktail party for launching two outcomes of our project a book entitled Rights-Based Monitoring and Evaluation and Gender Mainstreaming, and the other one is GAZETTE CEİD will bestow light on us.

Date   : 16 December 2015

Time   : 16.30-19.00

Place  : Elit Palas Otel

Address: Bestekâr Sok. No: 26 Çankaya Ankara – www.elitpalas.com.tr

 Elit Palas Otel Tel/Phone: 0312 424 05 71

Hak Temelli İzleme Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Perspektifinin Güçlendirilmesi Üzerine Diyaloglar

Hak Temelli İzleme Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Perspektifinin Güçlendirilmesi Üzerine Diyaloglar

 4-5-6 Kasım 2015

 1. Gün

09.30-10.00: Kayıt

10.00-10.15: Açılış Konuşması

10.15-11.00: Cinsiyet ve Hak Temelli Çalışan Örgütlerle İzleme Üzerine Diyaloglar  Toplantısı Değerlendirme

11.00-12.00: Eşitlik, İzleme,  Anaakımlaştırma

12.00-13.00: Yemek arası

13.00-14.00: Araştırma Sonuçları/Sorun Alanları

14.00-14.15: Ara

14.15-16.00: Toplumsal Cinsiyet ve İzleme İlişkisi: Kadına Yönelik Şiddet Ulusal Eylem Planı

 2. Gün

10.30-11.00:  Açılış Konuşması-Proje Tanıtım/Kesişimlilik

11.00-12.00: İzleme Raporları Niceliksel/Niteliksel Analiz

12.00-13.00: Yemek arası

13.00-14.00: Dava İzleme Sunum

14.00-15.00: Yeni Kuşak Haklar

15.00-15.15: Ara

15.15-17.15: Hak Temelli İzleme ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisi: Tartışma ve Grup Çalışması

 3. Gün

Ortak Anlayış ve Kamu-Sivil Toplum İşbirliği Üzerine Diyaloglar

9.30-10.00: Kayıt

10.00-10.15: Açılış Konuşması

10.15-10.45: Proje Tanıtım/Ortak anlayış, işbirliği, kesişimlilik

10.45-11.00: Ara

11.00-12.00: Kamuda İzleme: Mevzuat Bize Ne Söylüyor?

12.00-13.00: Yemek arası

13.00-14.00: Grup Çalışması

14.00- 14.15 Ara

14.15-15.15: İşbirliği, Ortak Anlayış, Katılım

15.30-16.00: Değerlendirme ve Kapanış

BARIŞ İÇİN KADIN VE LGBTİ ÖRGÜTLERİ ORTAK DEKLARASYONU

71365fd4e5362c7b51d6e6b4a0ba9812

BARIŞ İÇİN KADIN VE LGBTİ ÖRGÜTLERİ ORTAK DEKLARASYONU

HERKESE SESLENİYORUZ!

 Biz bu ülkenin kadınları, barış istiyoruz. Savaşın, çatışmanın kıyıcılığını daha kaç kuşak yaşayacak? Telafisi olmayan bunca acıyla ne yapacağız?

Seçime beş kala iktidarın “dondurduğunu” ilan etmesiyle çözüm süreci ortadan kalktı.  Savaş dili eskisinden de beter biçimde geri döndü.  Kanı yerde kalmayacak dedikleriniz, bizim çocuklarımız. Feda edebileceğinizi söyledikleriniz, bizim çocuklarımız, bizim yakınlarımız. Öldürdükleriniz, bizim çocuklarımız.

Nasıl bir Meclis, nasıl bir ülke istediğimizi oylarımızla anlattık. İrademiz hiçe sayıldı. Bombalamalar, yangınlar, misillemeler sardı etrafımızı. Bir ayda onlarca insanımız öldü. Onların yasını tutmak yerine yeni kayıpların korkusunu duyurdunuz. Biz seçimimizi savaştan yana yapmadık. Yürürlükteki antidemokratik hukuka bile uymayan bir olağanüstü hal rejimine oy vermedik. Ne bombalara, ne misillemelere ne infazlara ne de sabotajlara ihtiyacımız var.

Biz kadınlar, bir savaş ve çatışma ortamını kabul etmeyeceğimizi buradan ilan ediyoruz.  Silahlı, silahsız tüm taraflara “artık bir durun” diyoruz.  Haklı haksız tartışmasını bir kenara bırakarak, “o başladı, bu başladı” demeden  DURUN! Öldürmeye değil, yaşatmaya çalışın!  Biz kadınlar ölümün değil, yaşamın tarafındayız. Silahları susturun! Diyalog ve müzakereler başlasın! Demokratik çözüm yolları hayata geçirilsin! Ki barışa dair umudumuz, beklentimiz hayat bulabilsin. Barış için gerçek adımlar atılsın ki bu ülkenin çocuklarının bir geleceği olabilsin.

Biz kadınlar barıştan asla vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir savaş çığırtkanlığına, kışkırtıcılığına prim vermeyeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki ayrımcılığın ortadan kalkması, adaletin tesis edilebilmesi hepimiz için eşit ve özgür bir yaşam ancak barış ortamında mümkündür. Biz, yok sayılmanın, yok edilmenin anlamını hayatlarımızdan, verdiğimiz mücadeleden iyi biliriz. Barış için ısrar edeceğiz.

 1 Eylül 2015

 İMZACI ÖRGÜTLER

Adalar Vakfı Kadın Çalışma Grubu

Adalet Eşitlik ve Özgürlük İçin Kadın Grubu

Adana Kadın Da(ya)nışma ve Sığınma Evi Derneği (AKDAM)

Adıyaman Kadın Yaşam Dernegi/ AKAYDER

Ankara Feminist Kolektif

Ankara KA.DER

Antakya Kaws Kuzah Lgbti Topluluğu

Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği

Ataşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi

Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu (AKL TK)

Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi

Bağımsız Kadın Derneği (Mersin)

Barış İçin Akademisyen’lerden Kadınlar

Barış İçin Kadın Girişimi

Batman Selis Kadın Danışmanlık Merkezi

Buca Evka-1Kadın Kültür ve Dayanışma Evi Derneği (BEKEV)

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği

CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD)

Çanakkale  El Emeğini Değerlendirme ve Kadın Dayanışma Merkezi (ELDER)

Çanakkale Girişimci Kadınlar Kooperatifi

Çanakkale Kadın Platformu

Çukurova Kent Konseyi Kadın Meclisi

Deli Kadın Dergisi

Dış Politikada Kadınlar (Women in Foreign Policy)

Didim Kibele Kadın Derneği

Disk/Dev Sağlık İş Sendikası’ndan Kadınlar

DİSK/Genel-iş İstanbul Kadın Komisyonu

Disk Kadın Komisyonu

Ekmek ve Gül Dergisi

Engelli Kadın Derneği (ENG-KAD)

Erktolia

Erzincan Katre Kadın Oluşumu

Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği

Eşitlik İzleme Kadın Grubu (EŞİTİZ)

Eşit Yaşam Derneği

Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu

Ev Hanımları Dayanışma ve Kalkındırma Derneği/ EVKAD

Femin & Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği Genel Merkez ve Şubeleri

Filmmor

Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği

Gülsuyu Gülensu Dayanışma Evi

Gündem Çocuk Derneği Kadın Grubu

Günebakan Kadın Derneği

Haklı Kadın Platformu

Hatay Mor Dayanışma Kadın Derneği

Hevi Lgbti Derneği

İHD Kadın Sekreterliği

İHD İstanbul Şubesi Kadın Komisyonu

İstanbul Feminist Kolektif

İstanbul Lgbti Dayanışma Derneği

İTÜ Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Kulübü -Cins Arı

İzmir Amargi

İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi

İzmir Çiğli Kadın Emeğini Değerlendirme Dayanışma ve Kültür Evi Derneği (ÇEKEV)

İzmir Feminist Kolektif

İzmir KA.DER

İzmir Kadın Dayanışma Derneği

Kadıköy Kent Konseyi Kadın Meclisi

Kadın Adayları Destekleme Derneği Genel Merkezi (KADER)

Kadın Çalışmaları Derneği

Kadın Dayanışma Vakfı

Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği (KEİD)

Kadın Emeği Çalışan Feminist Araştırmacılar  (KEFA)

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) Platformu

Kadın Emeği Kolektifi – (Altı Şubesi)

Kadın Haklarını Koruma Derneği

Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği

Kadın Partisi

Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi

Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği

Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği

Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)

Kadın Yazarlar Derneği

KAMER Vakfı Diyarbakır Merkez

Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği

Karya Kadın Derneği

Kaos GL

Kayseri Kadın Dayanışma Derneği

KESK Kadın Meclisi

Kırmızı Biber Derneği

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

Kibele Altınokta Kadın Dergisi

Koza Kadın Derneği

KÖM – Kadın Özgürlük Meclisi

Lambdaistanbul Lgbti Dayanışma Derneği

Lgbti Barış Girişimi

Mavigöl Kadın Derneği

Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği (Mor Salkim Women’s Solidarity Association)

Muğla Emek Benim Kadın Derneği

Muğla Kadın Dayanışma Grubu

Muş Kadın Çatısı

Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi

Pembe Hayat Lgbtt Dayanışma Derneği

Pendik Kadın Dayanışma Derneği

Petrol-İş Kadın Dergisi

Sosyalist Feminist Kolektif

SPoD Lgbti

TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP) Kadın Komisyonu

Trans Danışma Merkezi Derneği

Türk Kadınlar Birliği

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik Kadın Sağlığı Kolu

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği

Van Kadın Derneği/ VAKAD

Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (Yaka Koop)

Yaşamevi Kadın Kooperatifi
Yeşilpınar Kadınları Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği – Hatay

JOINT DECLARATION OF WOMEN’S AND LGBTI ORGANIZATIONS FOR PEACE

 WE CALL UPON EVERYONE TO JOIN US

We, the women of this country, desire peace. How many more generations must suffer the atrocities of war and conflict? What are we to do with all of this pain and suffering, for which there is no recompense?

 

Virtually moments before the elections the government announced that it had “frozen” the talks with the PKK, for all intents and purposes obliterating the peace process. And now antagonistic language stoking the fires of war has come back with a vengeance greater than ever before. Those who you say will be avenged, they are our children. Those who you say you can sacrifice, they are our children, our loved ones. And those who you kill, they too are our children.

Through our votes we told you what kind of a parliament, what kind of a country we desired. But our will was ignored. Instead, we find ourselves encircled by bombing, fires, and retaliations. Dozens of our people have been killed in a single month. Rather than mourning their deaths, through your words and actions you have instilled in us fear of even more loss. We did not cast our votes in favor of war. We did not vote for a “state of emergency” regime that fails to comply even with the antidemocratic laws currently in force. We have no need for bombs, or retaliation, or execution, or sabotage.

We women hereby proclaim that we will not accept an environment of war and conflict. To all parties, armed and unarmed alike, we say, “enough already.” Set aside arguments of who’s right and who’s wrong, get past the blame game of “who started it,” and just STOP! Strive not to kill, but to ensure life! We women side not with death but with life. Silence your weapons! Let dialog and negotiations begin! Take the steps to seek a democratic solution! So that our hopes and expectations for peace might live. Let true steps towards peace be taken so that the children of this country can have a future.

We women will never give up on peace. We will not give credence to any warmongering, because we know that only in an environment of peace is it possible to end discrimination, to establish justice, and to ensure a free and equal life for all. We know good and well from our own lives, and the struggle we ourselves have put forth, what it means to be ignored, and to be obliterated.

We insist, and will continue to insist, upon peace.

1 September 2015

SIGNED BY:

1- The Princes Islands Foundation Women’s Working Group -AdalarVakfı Kadın ÇalışmaGrubu

2- Women’s Group for Justice, Peace, and Freedom — AdaletEşitlikveÖzgürlükİçin Kadın Grubu

3- Adana Women’s Shelter and Association for Solidarity/Consultation– Adana Kadın Da(ya)nışmaveSığınmaEviDerneği (AKDAM)

4- Adıyaman Association of Women and Life – Adıyaman Kadın YaşamDerneği (AKAYDER)

5- Ankara Feminist Collective – Ankara Feminist Kolektif (AKF)

6- Association for the Support of Women Candidates, Ankara Branch – Ankara Kadın AdaylarıDesteklemeDerneği (KA.DER)

7- Antakya KawsKuzah LGBTI Society – Antakya KawsKuzahLgbtiTopluluğu

8- Antalya Women’s ConsultationCenter and Solidarity Association – Antalya Kadın DanışmaMerkeziveDayanışmaDerneği

9- Ataşehir City Council Women’s Assembly – Ataşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi

10- European Women’s Lobby – Turkey – Avrupa Kadın Lobisi – TürkiyeKoordinasyonu (AKL – Türkiye)

11- Ayvalık Independent Women’s Initiative – AyvalıkBağımsız Kadın İnisiyatifi

12- Mersin Independent Women’s Association – Mersin Bağımsız Kadın Derneği

13- Women Members of Academics for Peace – BarışİçinAkademisyen’lerdenKadınlar

14- Women’s Peace Initiative – Barışİçin Kadın Girişimi

15- Batman Selis Women’s Consultation Center — Batman Selis Kadın DanışmanlıkMerkezi

16- BucaEvka -1 Women, Culture and Solidarity Association – BucaEvka –1 Kadın KültürveDayanışmaDerneği (BEKEV)

17- Women’s Solidarity Association Bodrum – Bodrum Kadın DayanışmaDerneği

18- CEDAW Civil Society Executive Committee – CEDAW SivilToplumYürütmeKurulu

19- Association to Combat Sexual Violence – CinselŞiddetleMücadeleDerneği

20- Association for Gender Equality Watch – CinsiyetEşitliğiİzlemeDerneği (CEİD)

21- Çanakkale Association for the Utilization of Women’s Handicrafts – Çanakkale Kadın El EmeğiniDeğerlendirmeDerneği (ELDER)

22- Çanakkale Women Entrepreneurs Cooperative

23- Çanakkale Women’s Platform – Çanakkale Kadın Platformu

24- Çukurova City Council Women’s Assembly – Çukurova Kent Konseyi Kadın Meclisi

25- Deli Kadın (Crazy Woman) Magazine – Deli Kadın Dergisi

26- Women in Foreign Policy – DışPolitikadaKadınlar

27- DidimKibele Women’s Association – DidimKibele Kadın Derneği

28- Women of the Healthcare Workers Union/Confederation of Revolutionary Workers Unions (DİSK) – Disk/Dev SağlıkİşSendikası’ndanKadınlar

29- Confederation of Revolutionary Workers Unions (DİSK)/Genel-İş Public Service Workers Istanbul Women’s Commission – DİSK/Genel-iş İstanbul Kadın Komisyonu

30- Confederation of Revolutionary Workers Unions (DİSK) Women’s Committee – Disk Kadın Komisyonu

31- EkmekveGül (Bread and Roses) Magazine – EkmekveGülDergisi

32-Association for Women with Disabilities- Engelli Kadın Derneği
(ENG-KAD)

33- Erktolia

34- Erzincan Katre Women’s Group – Erzincan Katre Kadın Oluşumu

35- Esenyalı Women’s Solidarity Association – Esenyalı Kadın DayanışmaDerneği

36- EŞİTİZ – Equality Monitoring Women’s Group – EŞİTİZ – Eşitlikİzleme Kadın Grubu

37- Association for Life Equality – EşitYaşamDerneği

38- Home-based Working Women’s Group – EvEksenliÇalışanKadınlarGrubu

39- Housewives Solidarity and Betterment Association (EVKAD) – EvHanımlarıDayanışmaveKalkındırmaDerneği (EVKAD)

40- Femin& Art International Women Artists Association – Femin& Art Uluslararası Kadın SanatçılarDerneği

41- Filmmor Women’s Cooperative – Filmmor Kadın Kooperatifi

42- Association for the Support of Women Entrepreneurs – GirişimciKadınlarınDesteklenmesiDerneği

43- GülsuyuGülensu Solidarity House – GülsuyuGülensuDayanışmaEvi

44- Gündem Children’s Association Women’s Group – GündemÇocukDerneği Kadın Grubu

45- Sunflower Women’s Association – Günebakan Kadın Derneği

46- Rightful Women Platform – Haklı Kadın Platformu

47- Hatay Purple Association for Women’s Solidarity – HatayMorDayanışma Kadın Derneği

48- Hevi LGBTI Association – HeviLgbtiDerneği

49- Human Rights Association (İHD) Women’s Secretariat – İHD Kadın Sekreterliği

50- Human Rights Association (İHD) Istanbul Branch Women’s Committee – İHD İstanbul Şubesi Kadın Komisyonu

51- Istanbul Feminist Collective – İstanbul Feminist Kolektif

52- İstanbul LGBTT Solidarity Association – İstanbul LGBTT DayanışmaDerneği

53- Istanbul Technical University (İTÜ) Club for the Study of Gender Identity and Sexual Orientation (Cins Arı) – İTÜ CinsiyetKimliğiveCinselYönelimÇalışmalarıKulübü (Cins Arı)

54- Izmir Amargi – İzmir Amargi

55- Izmir Independent Women’s Initiative – İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi

56- Izmir ÇiğliEvka 2 Women’s Cultural Association – İzmir ÇiğliEvka 2 Kadın KültürDerneği (ÇEKEV)

57- Izmir Feminist Collective (İzFK) – İzmir Feminist Kolektif

58- Association for the Support of Women Candidates, İzmir Branch – İzmir Kadın AdaylarıDesteklemeDerneği (KA.DER)

59- Izmir Women’s Solidarity Association – İzmir Kadın DayanışmaDerneği

60- Kadıköy City Council Women’s Committee – Kadıköy Kent Konseyi Kadın Meclisi

61 Association for the Support of Women Candidates, Central Office  – Kadın AdaylarıDesteklemeDerneğiGenelMerkezi (KA.DER)

62- Association for Women’s Studies – Kadın ÇalışmalarıDerneği

63- Women’s Solidarity Foundation – Kadın DayanışmaVakfı

64- Women’s Education and Labor Association – Kadın EğitimveİstihdamDerneği (KEİD)

65- Feminist Researchers Who Study Women’s Labor – Kadın EmeğiÇalışan Feminist Araştırmacılar  (KEFA)

66- Women’s Labor and Employment Initiative Platform – Kadın EmeğiİstihdamıGirişimi (KEİG) Platformu

67- Women’s Labor Collective (Six Branches) – Kadın EmeğiKolektifi (AltıŞubesi)

68- Association for the Protection of Women’s Rights – Kadın HaklarınıKorumaDerneği

69- Association for Women’s Equality and Freedom – KadınaÖzgürlükveEşitlikDerneği

70- The Women’s Party – Kadın Partisi

71- Women’s Initiative to Combat Violence Against Women – KadınaŞiddeteKarşıMüslümanlarİnisiyatifi

72- Women for Women’s Human Rights – New Ways Association (WWHR) – KadınınİnsanHakları -YeniÇözümlerDerneği (KİH-YÇ)

73- Association for the Research and Analysis of Women’s Social Life – KadınınSosyalHayatınıAraştırmaveİncelemeDerneği

74- Women’s Solidarity Foundation – KadınlarlaDayanışmaVakfı (KADAV)

75- Women Writers Association – Kadın YazarlarDerneği

76- Women’s Center Foundation (KAMER) Diyarbakır Central Office  – KAMER Vakfı Diyarbakır Merkez

77- Black Sea Women’s Solidarity Association – Karadeniz Kadın DayanışmaDerneği (KarKad-Der)

78- Karya Women’s Association – Karya Kadın DerneğiKarya Kadın Derneği

79- Kaos Gay and Lesbian Cultural Research and Solidarity Association – KaosGeyveLezbiyenKültürelAraştırmalarveDayanışmaDerneği (KaosGL)

80- Kayseri Women’s Solidarity Association – Kayseri Kadın DayanışmaDerneği

81- Confederation of Public Workers Union (KESK) Women’s Assembly – KESK Kadın Meclisi

82- Red Pepper Association – KırmızıBiberDerneğiKırmızıBiberDerneği

83- Red Umbrella Sexual Health and Human Rights Association – KırmızıŞemsiyeCinselSağlıkveİnsanHaklarıDerneği

84- Cybele Altınokta Women’s Magazine – KibeleAltınokta Kadın Dergisi

85- Koza Women’s Association – Koza Kadın Derneği

86- Women’s Freedom Assembly (KÖM) – Kadın ÖzgürlükMeclisi (KÖM)

87- Lambdaİstanbul LGBTI Solidarity Association – Lambdaİstanbul LGBTİ DayanışmaDerneği

88- LGBTI Peace Initiative – LgbtiBarışGirişimi

89- Mavigöl Women’s Association – Mavigöl Kadın Derneği  -Mavigöl Kadın Derneği

90- Menteşe City Council Women’s Assembly – Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi

91- Purple Roof Women’s Shelter Foundation – MorÇatı Kadın SığınağıVakfı

92- MorSalkim Women’s Solidarity Association  -MorSalkım Kadın DayanışmaDerneği

93- Muğla Women’s “It’s My Labor” Association – MuğlaEmekBenim Kadın Derneği

94- Muğla Women’s Solidarity Group – Muğla Kadın DayanışmaGrubu

95- Muş Women’s Roof – Muş Kadın Çatısı

96- Nilüfer City Council Women’s Assembly – Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi

97- Pink Life LGBTT Solidarity Association – Pembe Hayat LGBTT DayanışmaDerneği

98- Pendik Women’s Solidarity Association – Pendik Kadın DayanışmaDerneği

99- Petrol-İş Trade Union Women’s Magazine – Petrol-İşSendikası Kadın Dergisi

100- Socalist Feminist Collective – Sosyalist Feminist Kolektif (SFK)

101- Association for the Study of Social Policies, Gender Identity and Sexual Orientation – SosyalPolitikalarCinsiyetKimliğiveCinselYönelimÇalışmalarıDerneği (SPoD LGBTİ)

102- The Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects (TMMOB) Women’s Commission of the Istanbul Province Coordination Committee – TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu

103- Psychologists Association for Social Solidarity (TODAP) Women’s Committee –  ToplumsalDayanışmaiçinPsikologlarDerneği (TODAP) Kadın Komisyonu

104- Transsexual Counseling Centre – Trans DanışmaMerkezi (T-DER)

105- Turkish Women’s Union – TürkKadınlarBirliği

106- Turkish Medical Association Women Doctors and Women’s Health Division– TürkTabiplerBirliği Kadın HekimlerKolu

107- Women’s Associations Federation of Turkey – Türkiye Kadın DernekleriFederasyonu

108- Women Entrepreneurs Association of Turkey – Türkiye Kadın GirişimcilerDerneği (KAGİDER)

109- Flying Broom Women’s Communication and Research Association – UçanSüpürge Kadın İletişimveAraştırmaDerneği

110- Van Women’s Association – Van Kadın Derneği (VAKAD)

111- Life Cooperative for Women, Environment, Culture, and Management/Operation – Yaşam Kadın ÇevreKültürveİşletmeKooperatifi (YAKA-KOOP)

112- Living Space Women’s Cooperative –Yaşamevi Kadın Kooperatifi

113- Yeşilpınar Women’s Association for Solidarity and Cooperation, Hatay – YeşilpınarKadınlarıSosyalYardımlaşmaDayanışmaDerneği, Hatay

 

Cinsiyet ve Hak Temelli Çalışan Örgütlerle İzleme Üzerine Diyaloglar Buluşması

Türkiye’de Hak Temelli İzleme: Sivil İzleme İnisiyatiflerinin Haritalanması ve İzlemede Toplumsal Cinsiyet Perspektifinin Güçlendirilmesi Projesi

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD)

Cinsiyet ve Hak Temelli Çalışan Örgütlerle İzleme Üzerine Diyaloglar Buluşması

 30-31 Mayıs 2015

Eyüboğlu Otel, Karanfil Sokak No: 73 Bakanlıklar 06640 / ANKARA

CEİD Cep Telefon: 0507 179 71 33

Cinsiyet ve Hak Temelli Çalışan Örgütlerle İzleme Üzerine Diyaloglar Buluşmasını, CEİD’in Avrupa Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı kapsamında destek alarak yürüttüğü Türkiye’de Hak Temelli İzleme: İzleme İnisiyatiflerinin İzlenmesi ve İzlemenin Toplumsal Cinsiyet Perspektifinin Güçlendirilmesi Projesi’nin bir faaliyeti olarak tasarladık.

Buluşmamızda sizlerle birlikte yapacağımız grup çalışmalarında:

 • İzlemeye yönelik bildiklerimizi karşılıklı olarak paylaşacağız.
 • Ortak bilgilerimizi uygulayacağız.
 • Arada bir oyunlar oynayacağız.
 • İzlemeye ilişkin ortak sorunlarımızı birlikte tartışarak ortak eyleme dönük çözümler üreteceğiz.

Buluşmamızda ürettiğimiz bilgi deneyimlerimiz birkaç ay sonra projenin bir başka faaliyeti olan bir kitapçıkta toplayarak hak temelli çalışan örgütlerle paylaşacağız.

Cinsiyet ve Hak Temelli Çalışan Örgütlerle İzleme Üzerine Diyaloglar Toplantısı

 30-31 Mayıs 2015

 1. Gün

 9.30-10.00: Kayıt

10.00-10.15: Açılış Konuşması (Serpil Sancar)

10.15-10.30: Programın sunumu

10.30-11.00: Tanışma

11.00-12.30: İzleme üzerine grup çalışması

12.30-13.30: Yemek arası

13.45-15.00: Özel Oturum: Sivil toplum, cinsiyet temelli duyarlılıklar ve izleme değerlendirme (proje ekibi)

15.00-16.00: Uygulama (grup çalışması)

16.00-17.00: Grup çalışmalarının sunumu ve birlikte değerlendirme

 1. Gün

 9.45-10.00: Günaydın! etkinliği

10.00-10.30: İlk günün sonuçlarının özeti

10-30-11.00: Proje araştırması kapsamında tespit edilmiş olan sorun alanlarının sunumu

11.00-12.00: Grup çalışması: Engeller/ sorun alanları ve eylem önerileri

12.00-13.00: Yemek arası

13.15-13.45: Sunum (Yıldız Tokman)

14.00-15.00: Uygulama (grup çalışması)

15-00-16.00: Grup çalışmalarının sunumu ve birlikte değerlendirme

16.00-16.30: Kapanış

 Toplantı İle İlgili Bilgiler

 • Toplantımızı Ankara Eyüboğlu Otel’de yapıyoruz. Otele ulaşım için bkz. http://www.eyubogluhotel.com/konum.asp
 • Toplantımıza her iki gün de saat 10.00’da başlıyoruz. Toplantı sonrası yapacağınız programların gecikmemesi için saat 10.00’dan önce sizleri toplantı salonunda görmek isteriz.
 • Ankara’ya gelişinizi planlarken hava durumunu merak ederseniz bkz. http://www.mgm.gov.tr/tahmin/il-ve-ilceler.aspx?m=ankara
 • Şehir dışından gelen katılımcıların ulaşım giderlerini karşılıyoruz. Ancak ulaşım giderlerini karşılayabilmemiz için uçak ile geliyorsanız uçuş kartlarınızı ve havaalanı transfer biletinizi, otobüs ile geliyorsanız otobüs biletinizi ve AŞTİ-Eyüboğlu Otel taksi fişinizi karşılıyoruz.
 • Ulaşım ve konaklama giderlerini karşılıyoruz.

2015 yılı Anne-Klein Kadın Ödülü: Nebahat Akkoç

2015 yılı Anne-Klein Kadın Ödülü: Nebahat Akkoç

nebahat akkoc

2015 yılın Anne-Klein Kadın Ödülü, jürinin oybirliğiyle Diyarbakırlı insan hakları temsilcisi ve kadın aktivisti Nebahat Akkoç’a verilecek. Ermeni asıllı Türkiyeli bir Alevi Kürt olan Akkoç, insan haklarının yanı sıra kadınların şiddetsiz ve kaderini kendi tayin edebildiği bir yaşam hakkını savunan önemli ve cesur bir aktivist. Türkiye’nin güneydoğusunda yaşayan insanların gündelik yaşamı, Kürt meselesi nedeniyle on yıllar boyunca şiddetin izini taşıyordu. Bu şiddet yargısız infazlar, işkence ve insan hakları ihlalleri şeklinde tezahür etti. Şiddet bu coğrafyanın her yanına nüfuz etmişti. Çocukların ve kadınların maruz kaldığı aile içi şiddet halen sürmekte. Ancak aile içi şiddet, devlet eliyle uygulanan baskı karşısında siyasi tartışmalarda daha az önemli olduğunu görünüyordu. Ne var ki, Nebahat Akkoç bu görüşte değil. Akkoç, kadın hakları ve aile içi şiddet konusunda Türkiye’de ve Türkiye’nin Kürt bölgelerinde öncü bir role sahip. Yola beraber çıktığı arkadaşlarıyla beraber doksanlı yılların ortasından itibaren aile içi şiddeti gündeme taşıyıp kadınlara destek oldu. Günümüzde, Türkiye’de aile içi şiddetin gördüğü hoşgörü ve kabulün doksanlı yıllardakinden çok daha düşük olması, büyük oranda onun çalışmaları sayesinde gerçekleşti.

Haberin devamı için tıklayınız.

Kaynak: Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği

15 Ekim 2014 Çocuk Yaşta Evlilik ve Çocuk Gelinler Paneli

“Çocuktan Gelin Olmaz” PANELİ

Panel-Çocuk GelinSiyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Öğrenci Topluluğu işbirliği ile düzenlediğmiz “Çocuktan Gelin Olmaz: Çocuk Yaşta Evlilik ve Çocuk Gelinler” Paneli 15 Ekim 2014 tarihinde, 15.00-18.00 saatleri arasında Siyasal Bilgiler Fakültesi Aziz Köklü Salonunda gerçekleştirilceketir. Katılım herkese açıktır…

KASAUM & SBF İNSAN HAKLARI TOPLULUĞU
Kaynak: http://kasaum.ankara.edu.tr/?p=3141

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği, Hak Temelli Sivil İnisiyatifleri, Araştırmaya Katkı Vermeye Davet Ediyor!

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği, Hak Temelli Sivil İnisiyatifleri,
Araştırmaya Katkı Vermeye Davet Ediyor!

“Türkiye’de Hak Temelli İzleme: İzleme İnisiyatiflerinin İzlenmesi ve İzlemenin Toplumsal Cinsiyet Perspektifinin Güçlendirilmesi Projesi Anket Çalışması”

Cinsiyet eşitliği alanında çalışmalar yürüten aktivist ve uzmanların katılımıyla 2011 yılında kurulmuş olan Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği’nin (CEİD), Türkiye’deki hak temelli sivil inisiyatifleri, hak temelli izleme çalışmalarında toplumsal cinsiyet perspektifinin geliştirilmesine yönelik bir çalışmanın ilk aşaması olan araştırmaya katkı vermeye davet ediyor.

Araştırma, CEİD’in Avrupa Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı  Programı desteği ile yürüttüğü “Türkiye’de Hak Temelli İzleme: İzleme İnisiyatiflerinin İzlenmesi ve İzlemenin Toplumsal Cinsiyet Perspektifinin Güçlendirilmesi Projesi”nin kapasite geliştirme etkinliklerinin hedef grubunu belirlemeye ve proje kapsamında hazırlanacak izleme-değerlendirme çalışmalarının haritalamasının oluşturulmasına katkı sağlayacak.

Araştırmanın ilk aşaması olan kısa soru kağıdı ilehak temelli çalışan sivil toplum örgütlerinin izleme-değerlendirme çalışması yapıp yapmadıklarını, hangi çalışmalarını bu kapsamda değerlendirdiklerini ve genel olarak izleme-değerlendirmeye ilişkin görüşlerini öğrenmek hedefleniyor. Araştırmanın ikinci aşamasında ise, oluşturulan örneklem üzerinden izleme-değerlendirme çalışması yürüten sivil toplum örgütleri ile yapılacak mülakatlar gerçekleştirilecek .

Araştırma, Türkiye’de sivil toplum örgütleri tarafından yürütülen izleme-değerlendirme çalışmalarına ilişkin birikimi ve hak temelli izleme yapmak için sivil toplum örgütlerinin kapasite ihtiyacına ilişkin bilgileri bir araya getirecek.

Araştırmaya katkı vermek isteyen hak temelli sivil inisiyatifler, 4 Ağustos 2014 tarihine kadar soru formuna https://tr.surveymonkey.com/s/CEID bağlantısından ulaşabilecekler.

Sorularınız için CEİD’e ceidarastirma@gmail.comadresi ve 0507 179 71 33 telefondanulaşabilir, CEİD hakkında daha fazla bilgi için www.ceid.info.trsitesini ziyaret edebilirsiniz.