ayca tarafından yazılmış tüm yazılar

MEDİZ, 2008 “Medyada Kadınların Temsil Biçimleri Araştırması”

MEDİZ- Kadınların Medya İzleme Grubu 2008 yılı boyunca Medyada Cinsiyetçiliğe Son kampanyası  sırasında Medyada Kadınların Temsil Biçimleri Araştırması ile ulusal medyayı iki hafta boyunca düzenli izledi. Araştırma raporuna http://www.bianet.org/files/doc_files/000/000/015/original/mediz_rapor_0806.doc bağlantısından, MEDİZ’in güncel çalışmalarına http://www.mediz.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) Türkiye Gölge Raporu

Kadının İnsan Hakları Vakfı-Yeni Çözümler web sayfasından; 2010’da, Türkiye′nin CEDAW Sözleşmesi uyarınca 4. ve 5. Gözden Geçirilmesi sürecine yazdıkları gölge raporlar ile katkıda bulunan CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu ve TCK Kadın Platformu tarafından  6. Gözden Geçirme için hazırlamış oldukları gölge raporuna İngilizce ve Türkçe olarak http://www.kadinininsanhaklari.org/kategori/arastirma-makaleleri-ve-raporlar/30296/birlesmis-milletler-kadina-karsi-her-turlu-ayrimciligin-onlenmesi-sozlesmesi-cedaw-turkiye-golge-raporu-2010-turkce-ingilizce  bağlantısından  ulaşabilirsiniz.