2. Olağan Genel Kurulu Toplantı Daveti

Değerli üyelerimiz,

Derneğimizin 2. Olağan Genel Kurul toplantısı 7 Mayıs 2017 Pazar günü saat 10.00’da Üsküp CD. Farabi Apt. 1/7-Çankaya/Ankara adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması halinde 14 Mayıs 2017 Pazar günü aynı adreste, aynı saat ve gündemle çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir. Üyelerimizin katılımını bekleriz.

Genel Kurul Gündemi:

  1. Açılış-Yoklama-Gündemin okunması
  2. Divanın oluşturulması ( Başkan ve  yazman seçimi)
  3. Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması ve ibrası
  4. Yeni Yönetim, Denetleme  kurullarının asil ve yedek üyelerinin seçimi
  5. Dilekler  ve Öneriler